לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם טיפוס סיפורי


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

780

AT 1567C

כלב כץ נכנס לביח-מחיה לסעוד, והביאו לו דגים. שהה שהיה קלה, הרכין ראשו כלפי הדגים והתחיל לוחש עליהם, לוחש ופוסק, לוחש ופוסק. תמהו כל המסובים. נגש אליו בעל-הבית ואמר לו:

- רבי אורח, מה אתה לוחש?

ענה כלב ואמר:

עם הדגים אני סח. נתתי להם שלום והחזירו לי שלום. אמרתי להם: "טוב ויפה לכם בעולמכם?" אמרו לי: "הן, טוב ויפה לנו בעולמנו – בחמאה ושמנת אנו טובלים". אמרתי להם: "מהיכן אתם באים לכאן?" אמרו לי: "מנהר-הדוינה אנו באים לכאן". אמרתי להם: "מה חדשות יש במקומותיכם, בנהר-הדוינה שלכם?" אמרו לי: "חדשות אין אנו יודעים – עוד לפני שבועים עלינו משם"...