לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם טיפוס סיפורי


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

43

AT 1862A

הירשל הביא ל"פריצה" אבקה לפרעושים. שילמה ה"פריצה" ושאלה:

- הירשל, כיצד משתמשים באבקה זו?

- פשוט בתכלית הפשטות, – השיב הירשל. – כיוון שאת צדה פרעוש, מיד הלעיטיהו מן האבקה וימות.

צחקה ה"פריצה":

- שוטה אתה, הירשל, אם הפרעוש בידי – אבקה למה לי? יכולה אני לדרסו.

הסכים הירשל:

- אם דווקא בדריסה את רוצה – אף זו מותרת.