לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם טיפוס סיפורי


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

340

AT 1563*

קבצן ביקש להיכנס אצל עשיר. הקדימוֹ הלה ונעל את הדלת בפניו. דפק הקבצן והיתרה בו:

אם אתה פותח לי – מוטב, ואם לאו – אשלח גיסי אליך.

פתח לו העשיר ושאל:

מי גיסך, אשר אירא אותו?

החזיר לו הקבצן:

את גיסי הכל יראים... שתיים בנות היו לו לחותני. אחת לקחתי אני, ואת השנייה לקח – מלאך המוות...