לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם טיפוס סיפורי


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

3142

AT 1588*

מעשה באחד שהוזמן בתורת עד למשפט. שאל לו השופט:

מה אתה יודע לספר על העניין שלפנינו?

השיב העד:

שמעתי כך וכך.

אמר השופט:

שמיעה אינה משמשת כלום. מה ראית?

השיב העד:

ראה לא ראיתי כלום.

דחה השופט אותו ואמר לו:

לךְ לךָ!

פּנה העד ללכת, ובדרך הילוכו נאנס והפליט מה-שהוא שלא מן הנימוס. קפץ השופט ממקומו:

חילול בית-המשפט!

היפנה הלה ראשו אליו ושאל:

אדוני השופט, שמעת או ראית?...