לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם טיפוס סיפורי


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

3077

AT 1349

ראו לחלמאי, שהוא עומד ערום במקווה ובולע אבקה.

אמרו לו: האי מאי?

הסביר החלמאי:

חולה אני ונתן לי הרופא אבקה זו לשתותה במים...