לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם טיפוס סיפורי


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

294

AT 1696

בחנוכת-בית בעיירות הקטנות הבנויות עץ נוהגים לברך את בעל-השמחה, שהבית ירקיב במקומו, פירוש: שלא תשלוט בו אש.

שמע עני, שכך מברכים, ושמר את הדבר.

לא היו ימים מועטים ואחד מטובי-העיירה חנך את ביתו החדש ובא גם אותו עני לשמחה זו. טיפלו בו בעל-הבית ואשתו והאכילוהו והשקוהו בעין יפה. נהנה העני ונתבסם עמד ובירך:

רבי פלוני בן-פלוני, יהיה רצון, שאתה ואשתך תרקיבו במקומכם; והלוואי, שגם המשרתת שלכם תרקיב במקומה – אף היא נתנה לי כוס מלאה ועוגה שמנה.