לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם טיפוס סיפורי


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

2881

AT 1699

מלמד-דרדקי שונה לתלמידיו את הכתוב "לזאת יקרא אשה" [3] ומבקש שהתלמיד היושב ראשון לידו יתרגם ליודית מלה במלה. התלמיד מתקשה בפרוש המלה "אשה" והמלמד מרמז לו ואומר:

- מה שיש כבר לאביך, מה שיש גם לי, ועדיין אין לך...

עיניו של הילד עגולות כעיני עגל, ואין הוא מבין את הרמז. דוחפו חברו ולוחש לו:

- חמור!... שבר...