לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם טיפוס סיפורי


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

2874

AT 0785A

רבי-רבי השל נכנס למטבח ומצא ברווז צלוי מוכן על הכירה לסעודה. מיד טרף רגל אחת ואכל. נודע הדבר, וכשישבו לאכול והוגש הצלי לשולחן, אמר לו אביו לרבי-רבי השל:

- השל'י, שמא אתה יודע, היכן היא רגלו השנייה של הברווז?

השיב הילד:

- שמא לא הייתה לו לברווז זה אלא רגל אחת?

למחר יצאו שניהם, האב והילד, לטייל. הגיעו לשפת יאור וראו: ברווז עומד על רגל אחת, ורגלו השנייה מכונסת לו אל תחת כנפו. אמר הילד לאביו:

- אבא, הנה עוד ברווז, שאין לו אלא רגל אחת.

הרים האב חצץ וזרקו בברווז, ומיד הוציא העוף רגלו השנייה מתחת כנפו וברח בשתי רגליו. אמר האב לילד:

- עכשיו אתה רואה ששתי רגליים לו, ולא אחת.

החזיר לו הילד:

- אילו כך עשית לברווז של אתמול, ודאי הייתה נמצאת גם לו רגל שנייה...