לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם טיפוס סיפורי


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

2872

AT 1644

בילדותו לא היה רבי-רבי השל זריז לתפילה בציבור. פעם אחת אמר לו אביו:

- כל המשכים לבית-הכנסת לתפילה הקדוש ברוך-הוא מזמין לו מציאה. הנה זהוב, שמצאתי היום בחצר בית-הכנסת.

החזיר לו הילד:

- אדרבה, כל המשכים לבית-הכנסת לתפילה הקדוש ברוך-הוא מזמין לו הפסד, שכן מי-שהוא אבד לו בחצר בית-הכנסת זהוב זה שמצאת...