לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם טיפוס סיפורי


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

2871

AT 1804B

פעם אחת, במוצאי-שבת, כשהיה עדיין רבי-רבי השל ילד קטן, אמר לו אביו:

- השיל'י בני, צא והבא יין להבדלה.

שאל הילד:

- וממון היכן?

החזיר לו אביו:

- מה רבותא היא להביא יין בממון? צא והבא בלי ממון.

יצא הילד וחזר והביא בקבוק ריק. תמה אביו:

- בקבוק ריק למה לי?

החזיר לו הילד:

- מה רבותא היא למלא את הכוס מבקבוק מלא? קום ומלא אותה מבקבוק ריק...