לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם טיפוס סיפורי


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

2706

AT 1960E

תימני עשה כמה שנים באמריקה ושב לארץ-ישראל. נתלווה עמו תימני אחר והיו מחזירים יחדו על הפתחים בתל-אביב. הגיעו ל"פלסין", ואמר השני לראשון:

- שמא ראית בית גדול כזה באמריקה?

גחך הראשון והחזיר:

- שטות!...שנה ומחצה הייתי מחזיר שם על הפתחים בבית אחד, ולא הגעתי לסופו...