לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם טיפוס סיפורי


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

2576

AT 0921D

אביו ואבי-אביו של ד'אקוסטה היו מיורדי-ים באניות, ושניהם אבדו בים.

פעם אחת עמד גם ד'אקוסטה להפליג באנייה לים. אמר לו אחד ממכריו:

- תמה אני, שאין אתה מתיירא לירד לים. שמא שכחת, כיצד מתו אביך ואבי-אביך?

שמע ד'אקוסטה ושאל:

- ואביך ואבי-אביך שלך כיצד מתו?

השיב הלה:

- אבי ואבי-אבי מתו כדרך כל הארץ במיטותיהם.

החזיר לו ד'אקוסטה:

- אם כך, תמה אני, שאין אתה מתיירא לעלות למיטה...