לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם טיפוס סיפורי


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

2500

AT 1558

יוסף-שמואל בלוך, שזכה בשעתו לפרסום מרובה, לא נהג סלסול בבגדיו. אמרו לו:

- מנהגו של עולם הוא, שהבריות דנים את האדם לפי מלבושו. אפילו רבי יוחנן "קרא למאניה מכבדותי". [100]

החזיר בלוך:

- ואני אין רצוני לתלות את הכבוד הראוי לי בחסדו של חייטי...