לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם טיפוס סיפורי


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

2428

AT 0288B

בפרוס ימים נוראים בא שמואל מעיירתו לליבאביץ ושהה שם עד אחרי סוכות, כמנהגו שנה-שנה.

יום שעמד לשוב לביתו אמרה לו הרבנית, אשתו של רבי מנחם-מנדל:

רצונך, שתלך ותקח לי יין מן היינני?

הסכים שמואל, ונתנה לו הרבנית בקבוק וכסף. קנה שמואל יי"שׂ יפה, קצתו שתה וקצתו הצניע לצורך הדרך – ונסע לביתו.

לשנה חזר ובא לליבאביץ בפרוס ימים נוראים. הביא עמו בקבוק ונכנס לביתו של רבי מנחם-מנדל, נתקל ונפל לקרקע ושבר את הבקבוק. יצאה אליו הרבנית ואמרה לו:

מה לך, שמואל שנתקלת?

החזיר לה שמואל:

לא לחינם אומרים הבריות: "מן הפזיזות לא תצאנה הטובות"... [71]