לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם טיפוס סיפורי


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

1956

AT 1688

כמה בתי-חרושת לסוכּר היו לו לברודסקי ברוסיה; אחד מהם נמצא במקום שלא עברה בו מסילת-ברזל, וקשה היה להביא משם את התוצרת לשוק. יום מימים נודע לו לברודסקי, שהמלכות אומרת לסול מסילת-ברזל חדשה במקומות ההם, ומיד שלח שליח מיוחד לפטרבורג בשביל להשפיע על מיניסטר הפנים, שאותו בית-חרושת ייעשה תחנה במסילה החדשה. עשה השליח שליחותו ורמז לו למיניסטר, שברודסקי מוכן להוציא לתקנת בית-חרושתו זה חמישים אלף רובל. העמיד המיניסטר פנים כעוסות ואמר:

דומה, שהאדון ברודסקי מבטיח לי שוחד של חמישים אלף רובל.

החזיר לו השליח ואמר:

מה פירוש מבטיח? אם ברודסקי מבטיח, הוא מקיים...