לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם טיפוס סיפורי


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

1922

AT 2014

משיחתם של יהודים, מקורבים לנסיכים:

נסיכי סילק אותי מעליו.

המקום ירחם:

אין רע בלי טוב.

דהיינו?

מצאתי לי נסיך אחר, גדול מן הראשון.

מזל טוב!

אין טוב בלי רע.

דהיינו?

נסיכי החדש נתן עינו באשתי.

המקום ירחם!

אין רע בלי טוב.

דהיינו?

נסיכתי החדשה נתנה עיניה בי.

מזל טוב!

אין טוב בלי רע.

דהיינו?

אני מעמיד לו בנים נסיכים לדורות, והוא מעמיד לי בנים, שאינם רשאים לגור בפטרבורג...