לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם טיפוס סיפורי


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

1836

AT 1689*

צורב בא לעשיר מפורסם לבקש מאתו מישרה. נענה לו העשיר ואמר:

באגדה אמרו: "שלושה ימים קודם שיבוא משיח יבוא אליהו, וביום השלישי יעמוד על הרי-ישראל ויכריז: באה ישועה לעולם!"[40] – והרי זו תהיה מישרתך: תעמוד בצידי ההרים, וכיוון שתראה אליהו בא, מיד תמהר ותבשר את עירנו.

הסכים הצורב ושאל:

מה יהיה שכרי?

פסק לו העשיר עשרה זהובים לשבוע. אמר הצורב:

כלום יש בשכר מועט זה כדי פרנסה לי ולביתי?

השיב לו העשיר:

מודה אני, שהשכר מועט, אבל הוא מובטח לך ולבניך ולבני-בניך אחריך עד העולם...