לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם טיפוס סיפורי


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

1647

AT 1425A

אשה באה אל הרב:

להתגרש מבעלה היא מבקשת.

אמר לה הרב:

שמא דבר רע מצאת בו, בתי?

הן, רבי, – החזירה האשה: – חשד קשה יש לי עליו, שילדנו האחרון לא שלו הוא...