לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם טיפוס סיפורי


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

1614

AT 1516*

וכשמתה ינטה ישב מדכּי על הקרקע ובכה ולא קיבל תנחומים.

אמרו לו:

מרדכי, שמא אין אתה מאמין, חלילה, בתחיית-המתים?

החזיר מדכי:

אני מאמין באמונה שלימה, ומשום-כך אני בוכה...