לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם טיפוס סיפורי


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

1600

AT 1429*

אשה קבלה לפני הרב:

ערב-ערב שב בעלה לביתו מלא זעם, רב עמה וממרר את חייה. הביא הרב בקבוק מים, לחש עליו ואמר לאשה:

הא לך, בתי, סגולה בדוקה ומנוסה. כל-אימת שמבקש בעלך לריב עמך, תגמאי מיד מן המים הקדושים הללו, ולא תפלטי אותם מפיך עד יעבור זעמו. ובזכות זו שלום יהיה לך, אם ירצה השם...