לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם טיפוס סיפורי


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

141

AT 1682

עגלון ביקש להרגיל את סוסו, שיהא עושה ואינו אוכל, והדירו מן האכילה קימעה-קימעה: מסאה שיבולת-שועל ביום לחצי-סאה, מחצי לרבע, מרבע לקומץ. אחר-כך גזר עליו תענית שלימה, מתחילה יום אחד בשבוע, ולסוף – רוב ימות השבוע. כשהגיע לכך טפח לסוסו טפיחה של חיבה ואמר לו:

חביב אתה עלי, סוסי! מכאן ואילך פטור אני ממזונותיך, וכל מה שאתה טורח אין אתה טורח אלא בשבילי ובשביל ביתי.

פתאום כרע הסוס, פשט רגליו ומת. טפח לו העגלון טפיחה של רוגזה וקרא:

קובלני עליך, סוסי! עכשיו, שכבר למדת לחיות בלי-מזון – פתאום מתּ!...