לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם טיפוס סיפורי


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

1352

AT 1689

שניים פרצו לגן וגנבו ירקות. תפסם השומר והביאם לבעל-הגן. בדקוּ לראשון וּמצאוּ כיסיו מלאים פולים. דן בעל-הגן דינו ואמר:

בפוֹלים חטא, בפולים ילקה. יבליעו לו את הפולים מלמטה למעלה...

שמע הנדון פסק-דינו והתחיל צוחק. אמר לו בעל-הגן:

לשמחה מה זו עושה? שמא על ההנאה שתהיה לך אתה שמח?

החזיר הנדון:

לא עלי אני שמח, על חברי אני שמח: הוא גנב קישואים...