לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם טיפוס סיפורי


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

1305

AT 1920B

אמרו לו לשקרן מפורסם:

הרי שקל לפניך בתנאי שתאמר דבר-שקר מיד.

החזיר השקרן:

את השקל אקח, אבל את התנאי איני יכול לקיין: מימי לא אמרתי דבר-שקר...