לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם טיפוס סיפורי


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

1280

AT 1960

לשעבר היו תכשיטים בעולם!... אמא, עליה השלום, היו לה עגילי-זהב באוזניה ומשקלם – כיכר.

תמהו השומעים:

היכי תמצי, שלא נקרעו אוזניה?

הסביר המספר:

לא קושיה, נבוּבים היו...