לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם טיפוס סיפורי


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

1276

AT 1960G

פעם אחת הלכתי בדרך והגעתי לעצי-תפוחים גבוהים עד לשמים. טיפסתי ועליתי לצמרתו של אחד מהם. כל תפוח – הֹר-ההר. קטפתי שלושה ונתתי אותם אל כיסי. שלוש שנים רצופות, יום ולילה, אכלתים, ולא גמרתי. והיה מעשה: לא נזהרתי וגרעין אחד פלטתי מפי על גגו של בית – ומיד נהרס הבית...