לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם טיפוס סיפורי


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

101

AT 2040

ההוא שבא לכרך ופגש בן-עירו בשוק.

שלום עליכם!

עליכם שלום!

מה חדשות נעשו בעירנו?

אין כל חדש; הכל כשהיה... ברם, לפני ימים מועטים ילל הכלב השחור של דודך כל הלילה.

הכלב השחור ילל כל הלילה? למה ילל?

משום שנחרך זנבו כשנשרף הבית.

אוי! ביתו היפה של דודי נשרף? כיצד נשרף?

באו שוטרים לתפוס את דודך ולא היו זהירים באש.

אוי! דודי נתפס? על מה נתפס?

על ממון הרבה ששמט נתפס.

אוי! דודי שוב שמט? כל ימיו הוא משמט.

הוא הדבר שאמרתי: אין כל חדש; הכל כשהיה...