לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

998

תמימים וערמומים

ראש-השנה מצאה אשה אגוז וטיפלה בו לפצח אותו, [1] - טיפלה ואמרה:

ריבונו של עולם! כשם שאגוז זה מתוק, כך תחדש עלינו שנה טובה ומתוקה; כשם שאגוז זה מלא ודשן, כך תחוננו שנה מלאה ודשינה. לסוף פיצחה את האגוז ומצאה אותו – כולו מר ורקוב.

מיד רקקה שלוש פעמים ואמרה:

ריבונו של עולם! יהא כל מה שאמרתי דומה לפניך כנביחת-כלב.

משמע, שהאשה לא למדה שולחן-ערוך ולא ידעה שהמדקדקים נזהרים שלא לאכול אגוזים בראש-השנה, משום שאגוז בגימטריה חטא (רמ"א, ארח-חיים, תקפג).

לסיפור הבא

לסיפור הקודם