לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

983

תמימים וערמומים

חסיד חבד"י יצא מבוסם מסעודת-מצוה, ושלא מדעתו הביאוהו רגליו למקום שחיל-המשמר עומד. עיכבו חייל מן המשמר ושאל:

מי הולך?

אני הולך, – השיב החסיד.

מי אתה? – חזר ושאל החייל.

נבוך החסיד:

באמת, מי הוא? לא "אני" ולא "יש" הוא, אלא "ביטול" בעלמא ו"כלא חשיב".

מיד חזר מתשובתו הראשונה והשיב:

לא אני הולך; "ביטול" הולך.

לא נתקררה דעתו של החייל ושוב שאל:

מי זה ביטול?

נבוך החסיד עוד יותר מבתחילה: "שמע מינה, עשו חושב גם את 'ביטול' ל'יש'". נמלך וחזר גם מתשובתו השנייה והשיב:

גם "ביטול" אינו הולך...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם