לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

973

תמימים וערמומים

מלמד נזדמן למרחץ עם גונדה של חיילים ועמד והסתכל בהם שעה ארוכה. טפח לו אחד בשכמו:

מלמד, במה אתה מסתכל? שמא לא ראית בני-אדם ערומים מימיך?

החזיר לו המלמד:

באלו אני מסתכל ועל מזלה של מלכות אני תמה. שישים ריבוא חיילות יש לה, ואף אחד מהם שבר אין לו...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם