לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

936

רופאים וחולים

זקן נכנס אצל רופא מפורסם.

מהר והתפשט! – קרא אליו הרופא – אין לי פנאי.

אבל... – התחיל הזקן מסרב.

אל תרבה שיחה! – הפסיקו הרופא. – אתה רואה: רבים ניצבים עלי.

נכנע הזקן והתפשט. בדקו הרופא ואמר:

איני יודע, למה באת אלי... בריא אתה.

גימגם הזקן והחזיר:

יסלח נא מעלתו... שמש בית-הכנסת אני... בדבר "העליות" של "ימים נוראים" באתי...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם