לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

93

לווים ומלוים; שמטנים וכפרנים

בעיר כבר התחילו מתלחשים על "הגביר", שעסקיו נעשו רעים. אף-על-פי-כן נהג עדיין גדלות בעצמו, וכשנכנסו אצלו שנים שנשתדכו זה עם זה וביקשו להשליש בידו את הנדוניה של החתן והכלה לא פסק להם ריבית אלא חמישה למאה. סרבו המחותנים והלכו להם.

למחרת פגש "הגביר" לאחד מהם ושאל:

כיצד החלטתם?

השיב הנשאל:

השלשנו בידי פלוני בן-פלוני ובשבעה למאה.

בשבעה למאה? – שאל "הגביר" בטעם של שלשלת, והוסיף בדרך רמז: – מי יודע?

החזיר לו הלה:

כך, כך... מי יודע? אבל בהגדה של פסח כבר נאמר גם "חמישה מי יודע?"...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם