לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

926

רופאים וחולים

ההוא שנכנס אצל רופא-עיניים: ראייתו קצרה והוא זקוק למשקפיים. החולה יודע לקרוא רק עברית. הביא הרופא "סידור" ופתחו לפניו. החולה קורא כהלכה. הרחיק הרופא את "הסידור" קימעה-קימעה – החולה קורא כבתחילה. תמה הרופא:

כלום ראייה קצרה היא זו?

תמה גם החולה:

מה עניינה של ראייה לכאן? שמא ראית מימיך אדם מישראל, שאינו יודע תפילה בעל-פה?

לסיפור הבא

לסיפור הקודם