לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

915

רופאים וחולים

אשתו של רופא ילדה. בשבת בא הרופא לבית-הכנסת לשם "מי שברך" ליולדת, וקרא אותו השמש שלישי לתורה.

הקפיד הרב:

שלישי הוא עולה לתורה.

אמר לו הפרנס:

רבי, לחינם אתה מקפיד. אם אמרו: אב ורב – רב קודם, שהוא מביא לחיי עולם הבא‏[3], רב ורופא לא כל-שכן שרופא קודם, שהוא ודאי מביא לחיי עולם-הבא...

אבידת אביו ואבידת רבו, של רבו קודמת, שאביו הביאו לעולם הזה, ורבו מביאו לחיי העולם הבא" משנה בבא מציעא ב יא

לסיפור הבא

לסיפור הקודם