לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

911

רופאים וחולים

זקן נכנס אצל רופא.

מה לך? – שאל הרופא.

גנח הזקן:

מעין עצירת-גשמים...

בן כמה אתה? – חזר ושאל הרופא.

כבן שמונים, – השיב הזקן.

רגז הרופא:

ואי אתה בוש להטרידני? דייךָ במה שהמטרת עד עתה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם