לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

887

אכלנים ושתיינים

ארבע מידות בשתייה:

שתייה שיש עמה ברכה וגם הצלחה: ישראל, הנכנס אצל מוזג-ישראל ושותה ‏[24]; שתייה, שיש עמה הצלחה ואין עמה ברכה: גוי הנכנס אצל מוזג-ישראל ושותה ‏[25]; שתייה שיש עמה ברכה, ואין עמה הצלחה: מוזג-ישראל, השותה משלו ‏[26]; שתייה, שאין עמה לא ברכה ולא הצלחה: מוזגת ישראלית, השותה משלה ‏[27].

השותה מברך, והמוזג מצליח, שהוא מוכר את יינו.

המוזג מצליח, שהוא מוכר את יינו, אבל השותה אינו מברך.

המוזג מברך, אבל אינו מצליח, שהוא עצמו שותה את יינו ואינו מוכרו לאחרים.

רוב נשים אינן מברכות.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם