לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

88

לווים ומלוים; שמטנים וכפרנים

סיטוני הזמין סחורה בבית-חרושת על-מנת לקבלהּ בשני פרקים: מחצית תיכף, ומחצית – לאחר שיפרע את השטר הראשון. ימים מועטים קודם זמן הפרעון נמלך הסיטוני וכתב לבעל בית-החרושת, שישלח את המחצית השנייה של הסחורה, משום שיש עליה קופצים. סירב הלה וטילגרף:

"לאחר פרעון השטר, כפי המדובר".

החזיר לו הסיטוני טלגרמה גם הוא:

"לחכות זמן רב כל-כך אי-אפשר, כפי הרגיל"...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם