לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

874

אכלנים ושתיינים

ערב-שבת בא מגיד לעיר. למחר ראה רבים מאנשי-העיר משכימים ל"ותיקין" משום שמזדרזים ל"קידושא רבה". קודם מנחה עלה על הבימה לדרוש. פתח ואמר:

מורי ורבותי! ידוע, שתפילות אבות תיקנו, ורמז לכך – אות שנייה משמו של כל אחד מן האבות.

אברהם תיקן שחרית; רמז לזה: "ב" – "בוקר".

יצחק תיקן מנחה; רמז לזה: "צ" – צהרים".

יעקב תיקן ערבית; רמז לזה: "ע" – ערבית.

ותיקין מי תיקן? הווה אומר לוט, ורמז לזה: "ו" – "ותיקין". שמא תאמרו "לוט" חסר כתיב? לא קשיה: לפיכך תיקן ותיקין, כדי שיהיה "מלא"‏[19]...

אמר המחבר: שמא תאמרו: "לוט" כתיב ו"מלא, היה קודם שתיקן ותיקין? – אין מקשין על הבדיחה.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם