לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

863

אכלנים ושתיינים

רוויה בא לבעל-שם בקי בסגולות:

חוטמו מאדים ובושה הוא לו בפני הבריות. שמא יש סגולה לכך?

החזיר לו הבעל-שם:

איני יודע לחוטמך אלא סגולה אחת: תשתה יותר – ויכחיל.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם