לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

860

אכלנים ושתיינים

אמר שמריל:

הכל עשה הקדוש ברוך-הוא יפה בעולמו, חוץ מן היין, שאין כמותו מועל בשליחות: שולחים אותו לקיבה, והוא הולך לראש.

אמרו לו:

אם-כן, למה אתה שותה אותו?

החזיר שמריל:

מה אעשה ודויד מלך ישראל גזר עלי, שאמר: "הרחב פיך ואמלאהו"‏[15].

אמרו לו:

שמא "ואמלאהו" מים?

השיב שמריל:

חס ושלום, שתגלו פנים בתורה שלא כהלכה. נאמר שם "וכמלאה"‏[16] ונאמר כאן "ואמלאהו", מה שם "מן היקב", אף כאן מן היקב.

תהלים פא יא

במדבר יח כז

לסיפור הבא

לסיפור הקודם