לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

839

אכלנים ושתיינים

"מנהל" היה בישיבת-וולוז'ין‏[8] וליזר היה שמו, וקראו לו ליזר בּונקס על שם בּונקה אשתו. ומצוי היה ליזר אצל יי"ש, ולא היה ישן שינה של צהריים עד ששתה אחת ושתיים ושלוש. פעם אחת, קודם שינה של צהריים, אמר לבונקה:

בונקה אשתי, הרי אני הולך לישון, וכשאצמא ואבקש לשתות – תעיריני.

רגזה בונקה:

השד יודע אותך, אימתי תצמא ותבקש לשתות.

ליגלג עליה ליזר והחזיר לה:

טיפשה! כל אימת שתעיריני אצמא ואבקש לשתות.

"המנהלים" בישיבת-וולוז'ין היו מנהלים רק לפי תוארם; למעשה לא היו אלא שמשים, אמנם ממדריגה קצת גבוהה יותר מזו של סתם-שמשים.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם