לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

834

אכלנים ושתיינים

בחורי-ישיבה, המתפרנסים משולחנם של בעלי-בתים, ישבו ודנו:

אטריות ופתיתים‏[6] מה מהם עדיף?

פתח בחור אחד ואמר:

אטריות עדיפות: כפליים כמה שאתה מעלה מן הקערה בתוך הכף נמשך ונגרר אחרי הכף, ונמצא אתה נשכר.

נענה בחור שני ואמר:

לא כי, פתיתים עדיפים. אטריות, שהן מעורות זו בזו, רחוקות משכר וקרובות להפסד: כיון שאחת מהן נתלשת וצונחת, לא די שהיא גוררת עמה כל מה שנטפל מאחורי הכף, אלא שהיא גורפת גם כל מה שבתוך הכף. ואילו פתיתים – מה שהעלית מתוך הקערה לך הוא...°

"פתיתים" – מרגליות של בצק ("פארפעל" בלעז). עיין "זכרונות ועד-הלשון העברית ג', ירושלים תרע"ג, עמ' 20.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם