לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

831

אכלנים ושתיינים

מפילפולם של חובשי בית-המדרש:

למה נהגו לעשות לביבות בדמות משולשים?

שתי תשובות בדבר: אחת: משום שהבשר שבתוך הלביבה חיישינן לו מחמת "בשר שנתעלם מן העין", והרי הוא טעון סימן "אתלת קרנתא"‏[3]. ושנית, אילו היו לה ללביבה ארבע כנפות – היתה מתחייבת בציצית.

ואי נמי בסימנא, כי הא דרבא בר-הונא מחתך ליה אתלת קרנתא", חולין צה ב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם