לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

83

לווים ומלוים; שמטנים וכפרנים

אב ובן קנו סחורה במטרופולין, והיה האב נושא ונותן עם המוכר על כל פרוטה ופרוטה. אמר לו הבן:

אבא, למה אתה נושא ונותן עמו כל-כך? הן אני ואתה יודעים, שאין דעתך לפרוע את השטר.

החזיר לו האב:

בני, אדם הגון הוא, ואני חס עליו, שלא יהיה הפסדו מרובה.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם