לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

81

לווים ומלוים; שמטנים וכפרנים

חנווני לאריג קנה סחורה בלודז, ולאחר שחתם על השטר גחן לקרקע, פשפש ומצא קורטית חול וזרק על החתימה. ליגלג עליו המוכר:

בן-כפר אתה, במחילה; הרי מספג לפניך.

השיב הקונה:

אף-על-פי-כן... יפה שיחתן של בריות: כל שהחול מכסהו, הלב שוכחו.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם