לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

808

אכסניות ואכסנאים

קרתני בא לכרך, נכנס למסעדה, שתה כוס קהוה ושאל לדיל:

- כמה?

- עשרים קופיקה, – השיב הדיל.

- כל-כך למה? – תמה הקרתני.

השיב הדיל:

- לפי שהוצאותינו מרובות. בוא וראה: תמונה זו שעל הקיר מימין עלתה לנו במאתים רובל, וזו שמשמאל – בשלש מאות.

שילם הקרתני עשרים קופיקה וחזר והזמין עוד כוס קהוה. וכשהביא הדיל את הקהוה נתן לו הקרתני עשר קופיקות.

לא קיבל הדיל ואמר:

- עוד עשר.

סרב הקרתני והחזיר:

- דייך! שכר-הנאה בשביל התמונות כבר שלמתי...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם