לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

806

אכסניות ואכסנאים

אורח נכנס למסבאה והזמין כוס בירה. הסתכל בכוס ואמר למוזג:

- כוס שלמה הזמנתי, ואתה שני שלישי כוס מזגת לי.

החזיר לו המוזג:

- בכונה עשיתי כך, משום שרק עד כאן סבלו את הכוס.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם