לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

799

אכסניות ואכסנאים

אורח איסטניס התנה עם בעל בית-המחיה תנאי מפורש, שכל יום יסדר לו מפה נקיה על השלחן אשר לפניו, וגם מפית נקיה לקנוח-הידים.

- הוצאות-הכביסה, – אמר האיסטניס, – תזקוף לי על חשבוני.

שני ימים קיים בעל בית-המחיה את התנאי, ובשלישי מרד: המפה שעל השלחן זרועה שיירי אוכל, מפית לקנוח-הידים – אין. כעס האורח:

- התנאי שהתניתי היכן?

החזיר לו בעל בית-המחיה:

- איני יכול לעמוד בו. כל האורחים התחילו חוששים לכשרות...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם