לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

790

אכסניות ואכסנאים

שנים שנכנסו לרסטורן לאכול. לאחר שאכלו ושתו ויצאו אמר אחד לחברו:

סעודה זו שאכלנו מח היא בעיניך?

החזיר לו חברו:

- חבל, שנתחלפו ה"יוצרות".

תמה הראשון:

- מה ענין "יוצרות" לכאן?

הסביר לו חברו:

- אילו היה המרק שאכלנו צלול כיין ששתינו, ואילו היה היין ישן כאוז שאכלנו, ואילו היה האוז שאכלנו שמן כדיל ששימש אותנו – היה הכל טוב ויפה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם