לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

785

אכסניות ואכסנאים

רסטורן "כשר". היום באו אורחים יותר מכפי הרגיל, ולפיכך היתה הסעודה סעודה שאינה מספקת: בשר מעט ועצמות הרבה.

עד שישבו האורחים וגרמו את העצמות, אמר אחד מהם לחברו:

- שמעתי עליך, שאתה עומד לעלות לארץ-ישראל.

השיב הלה:

- אמת; אם ירצה השם, תיכף אחרי יום-טוב אני עולה לשם.

מיד עמד הראשון על רגליו, הרים את הפנכה שלפניו ואמר:

- משביע אני אותך. שתעלה את עצמותי מזה אתך...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם