לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

769

אכסניות ואכסנאים

אורח נכנס למסעדה והזמין כוס טה. כשהביאו לו אמר לדייל:

- טרח והבא כפית אחרת; זו כולה חלמון של ביצה.

התריס הדייל:

- אדוני, שמא חלמון של ביצה יש בו משום שעטנז?

לסיפור הבא

לסיפור הקודם